Productes

BS

Cremador de ferro colat dotat d'un vis sens fi mecànic. Tremuja per a la càrrega del combustible. Regulació del combustible a través del servomotor. Sistema d'aire primari i secundari. Opcional vàlvula hídrica antiincendis dins de la tremuja i vàlvula d'estrella antiretorn de la flama en tremuja.

  Característiques BS / kw 120-2400
  Característiques BS / kw 250-2400


BSA

Cremador de ferro colat dotat d'un vis sens fi mecànic. Tremuja cilíndrica per a la càrrega del combustible dotada d’una pala amb removedor mecànic. Regulació del combustible a través del servomotor. Sistema d'aire primari i secundari. Vàlvula hídrica antiincendis dins de la tremuja. Opcional vàlvula d'estrella antiretorn de la flama en tremuja.

  Característiques BSA / kw 120-2400