Productes

CLS

Calderes tipus xemeneia per la llenya, per a la producció d'aigua calenta per a ús en calefacció i aigua calenta sanitària. Cos de caldera en acer amb tres passos de fums. Bescanviador format de tubs d'acer inox fàcilment accessibles per al manteniment, per impedir la formació de residus. Bescanviador de coure per a la producció de l'aigua calenta sanitària. Base de ferro colat i materials refractaris. Calaix de recollida de cendres. Portes en acer i vitroceràmica amb alta resistència a la calor. Kit de desviació de fums.

  Característiques CLS / kw 24-33CLS-P

Calderes tipus xemeneia per encastar de llenya i pellet, per a la producció d'aigua calenta per a ús en calefacció i aigua calenta sanitària. Cos de caldera en acer amb tres passos de fums. Bescanviador format de tubs d'acer inox fàcilment accessibles per al manteniment, per impedir la formació de residus. Bescanviador de coure per a la producció de l'aigua calenta sanitària. Portes en acer i vitroceràmica amb alta resistència a la calor. Kit de desviació de fums. Base de materials refractaris. Cremador de ferro colat dotat d'un vis sens fi mecànic. Tremuja per a la càrrega de combustible. Regulació del combustible a través de l'inversor. Ventilador per l'aire comburent. Quadre de comandaments. Vàlvula d'estrella antiretorn de flama en la tremuja.

  Característiques CLS-P / kw 24-33